fredag 9. januar 2009

Avskjed med p. Ragnar

I høymessen søndag 18. januar
tar vi farvel med vår kapellan 
pater Ragnar, som skal flytte
til Hamar og bli sogneadministrator.
Pater Ragnar feirer høymessen kl. 11
og deretter er det feiring i menighetslokalet.
..
Velkommen!!
.