lørdag 13. desember 2008

St. Hallvard kirke har fått blogg!

Trenden brer seg i den katolske kirke: Menighetene blogger. 
Nå har vår nabomenighet i øst, St. Hallvard fått ny blogg.