torsdag 18. desember 2008

p. Grgić utnevnt til biskop i Tromsø!

Pave Benedikt XVI utnevnte den 18. desember 2008 msgr. Berislav Grgić til ny biskop i Tromsø stift. Stiftet har vært uten biskop siden biskop Gerhard Goebel døde 4. november 2006.

P. Grgic er født i Novo Selo i bispedømmet Banja Luka (Bosnia-Hercegovina) hvor han også er inkardinert. Han ble presteviet i 1986 og gjorde tjeneste i Bosnia-Hercegovina (og Kroatia) inntil han likesom mange andre ble fordrevet av serberne den 20. august 1995.

Han ankom Norge 3. januar 1996 og startet den 27. januar som nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme, en tjeneste han avsluttet i januar i 2007. I tillegg til dette har han i flere år vært skoleprest ved St. Sunniva skole og kapellan på deltid i St. Olav menighet i Oslo.

I perioden 1. september 2004 til 1. mars 2006 var p. Grgic generalvikar, før han 1. januar 2006 ble biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i bispedømmet - en tjeneste han avsluttet den 1. mars 2007.

P. Berislav ble den 7. mars 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI til pavelig æresprelat og mottok monsignore-tittelen i St. Olav kirke 8. mai 2007.

Han forlot Norge den 1. mars 2007, etter å ha tjenestegjort i bispedømmet i 11 år og har siden det arbeidet som menighetsprest i bispedømmet München i Tyskland.

Send en gratulasjon til p. Grgic!

Bispeordinasjon blir i Tromsø lørdag 28. mars 2009, på 30 årsdagen for opphøyelse av Nord-Norges apostoliske vikariat til prelatur (Tromsø stift).