lørdag 27. desember 2008

Nyt våren i Venezia med pater Dahl

Pater Ellert Dahl vil være vår veiviser gjennom Venezias intrikate nettverk, og belyse dens helt egenartede kunst og arkitektur i bydel etter bydel.

10 dobbeltforedrag med lysbilleder
Likelydende foredrag følger ukentlig onsdag - torsdag kl. 1930-2130, og lørdager kl. 1100-1300, fra onsdag 14. januar og utover til påske - med unntak av uke 8 (skolefri).
Hele kurset: kr. 1200.- (betales ved inngangen).

Sted: St. Dominikus kloster, Neuberggata 15, 0367 Oslo
PÅMELDING fra mandag 5. januar, kl.1500-1800. Telefon 22 44 96 44.