lørdag 13. desember 2008

3. søndag i advent!!!


Jes 61,1-2a.10-11
1 Herrens Ånd er over meg,
for Herren Gud har salvet meg.
2 Han har sendt meg for å forkynne
et gledesbudskap for de arme,
for å lege dem som har et knust hjerte -

10 Jeg vil glede og fryde meg i Herren,
min sjel skal juble i min Gud.
For han har kledd meg i frelsens drakt
og svøpt meg i rettferdighets kappe,
lik en brudgom som pryder sitt hode,
lik en brud som pynter seg med sine smykker.
11 For likesom jorden lar spirene vokse,
som en hage lar vekstene gro,
slik skal Herren vår Gud
la rettferdighet spire fram
og lovsang lyde for alle folkeslag.