lørdag 22. november 2008

St. Elisabeth Apostolatfellesskap

St. Elisabethsøstrene lever et kontemplativt og apostolisk liv.
Målet er å etterfølge Kristus.
De får kraft til å tjene Gud og sine medmennesker ved å være nær Jesus i bønn, ved de evangeliske råd, ved trofasthet mot sine grunnelggeres karisma og spiritualitet, og ved et liv i fellesskap.

Lekfolk kan ta del i kongregasjonens karisma og spiritualitet i St. Elisabeth Apostolatfellesskap.

Informasjon om
kongregasjonens livsstil, karisma og muligheter for å realisere kallet i
St. Elisabeths ånd får du hvis du skriver / besøker oss på denne adressen:

St. Elisabethsøstrene, Munkerudveien 52, 1165 OSLO / provins@stelisabeth.katolsk.no / tlf. 23 38 44 00

Forbønn: Vil du at St. Elisabethsøstrene skal be for deg, klikk her.