mandag 10. november 2008

p. Ragnar flytter

Vår kapellan,
Ragnar Leer Salvesen, er blitt utnevnt til sogneadministrator i Haugesund fra 2009,
for en periode av tre år.
p. Salvesen ble presteviet sommeren 2006 og har siden virket som kapellan i St. Olav i Oslo.

p. Irek Zielinski, sogneadministrator i St. Josef menighet i Haugesund er innvilget et sabbatsår fra nyåret 2009. Nærmere opplysninger om
p. Zielinskis avskjed
og p. Salvesens forflytning til Haugesund følger senere.

Les mer på katolsk.no