onsdag 12. november 2008

Forbønnsgudsjeneste mot vold mot kvinner

, 2I anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, inviterer Caritas Norge til forbønnsgudstjeneste tirsdag 25. november kl. 19.00 i St. Olav katolske domkirke, Akersveien 1, Oslo.

På verdensbasis blir hver tredje kvinne utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Vold mot kvinner er kanskje den mest utbredte formen for brudd på menneskerettighetene i vår tid. Det skjer over alt - selv om vi vet at vold mot kvinner forekommer oftere i fattige samfunn, er det også utbredt i Norge. Hver fjerde kvinne i Norge har opplevd vold eller overgrep. Caritas sier nei til all vold, og retter nå søkelyset spesielt mot vold mot kvinner.
Alle som er opprørt over eller berørt av vold mot kvinner, er velkommen til å be med oss for en slutt på de grove menneskerettig­hets­bruddene som denne volden innebærer.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Kari-Mette Eidem
Generalsekretær i Caritas Norge