torsdag 13. november 2008

Mariahuset

Mariahuset er et økumenisk fellesskap
hvor utviklingshemmede og såkalte normale mennesker lever sammen.
Hver tirsdag kl 18 feires vekselvis protestantisk og katolsk messe
i Mariahusets kapell, med etterfølgende enkel kveldsmat. Åpent for alle.

Spørsmål? Kontakt Bodil Sødal: 22 55 33 87

Adresse:
Erling Skjalgsons gate 2
0267 Oslo

"Livsfellesskapet i Mariahuset har Kristustroen som bærende kraft.
Hvert enkelt menneske, med synlig eller usynlig funksjonshemning, har en enesteånde , mysteriøs og guddommelig verdi".
Mariahusets idégrunnlag
..