tirsdag 25. november 2008

Konsert

St. Olavs barnekor & juniorkor
Søndag 14. desember kl 17
..
i St. Josephs kirke
..
Fri adgang. Kollekt til NUKs Adventsaksjon

.....