søndag 2. november 2008

Åpent hus på Sta. Katarinahjemmet

Lørdag 29. november kl. 10.30-15.00 er det
ÅPENT HUS på Katarinahjemmet

- juleverksted for barn
- salg av julekort, julekaker, bøker m.m.
- utlodning
- bric & brac
- kafé

Alle velkommen!
..
Adresse: Gjørstads gt. 9 på Majorstua (trikk nr. 11 til Schultz' gate)