søndag 2. november 2008

Hyttetur for 7.-9. klasse!

St. Olav og St. Hallvard menighet har
HYTTETUR 
til Nordmarkskapellet 
13.-15. februar 2009 med....

PEIS  - 
SANG - MUSIKK - BØNN 
PATER PRATER
MESSE - SNØBALLKRIG 
- FELLESSKAP