torsdag 20. november 2008

Den katolske kirkes diplomatiske status og rolle

Lørdagsforedrag ved Janne Haaland Matlary

Lørdag 22. november kl. 1500

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (Amalie Skrams sal) 

I mange hundre år var luthersk protestantisme den enerådende religion i Norge. De fleste av oss vet lite eller ingenting om den katolske kirkes rolle som diplomatisk aktør. Kirken utviklet diplomatiet før statene ble til (etter Westfalerfreden i 1648) og har samme status som en stat i internasjonal rett.

Litteraturhuset har invitert Norges fremste ekspert på feltet, professor Janne Haaland Matlary, som blant annet har sittet i Det Pavelige Råd for Rettferdighet og Fred siden 1995, for å snakke om verdens eldste diplomatiske aktør. Hun har også vært delegasjonsleder og forhandler for Den Hellige Stol i mange internasjonale konferanser.

Arrangør: Litteraturhuset

- gratis adgang -