onsdag 29. oktober 2008

Nye bøker

Liten katolsk bønnebok
Etter at de to første opplagene på til sammen 6000 eksemplarer er utsolgt fra forlaget, kommer nå et nytt, revidert opplag av "En liten katolsk bønnebok". Flere bønner er lagt til, og ordlisten er utvidet.

Boken kan også brukes som en liten katekisme, med over 1000 bibelsitater og -henvisninger, en typologisk oversikt, bibelordliste, oversiktstabell over Bibelens bøker, foruten alle de vanligste katolske bønner + messen på norsk og latin.

En hendig bok som lett får plass i lommen, alltid tilgjengelig.
Boken, som koster kr. 75.-, kan bestilles fra Maximillian Kolbe Utgivelser, eller kjøpes i/bestilles fra St. Olav bokhandel.

Mor Teresa-biografi
Den svært mye omtalte Mor Teresa-biografien Kom og vær mitt lys (helgenen fra Calcuttas private brev) foreligger nå på norsk, utgitt av Luther Forlag.
"Come Be My Light" kom ut i 2007, 10 år etter at Mor Teresa døde.

Denne bemerkelsesverdige og verdensberømte nonnen mottok et "kall i kallet" til å tjene de fattigste av de fattige i Calcuttas slum. I denne oppsiktsvekkende biografien kan vi lese Mor Teresas private brev til sine åndelige veiledere, samlet i forbindelse med hennes helligkåringsprosess.

Brevene avslører hittil ukjente dybder ved hennes åndelige liv og den paradoksale og uventede prisen hun måtte betale for sitt kall - at hun selv skulle leve i "fryktelig mørke". Dette var sider som var skjult for selv hennes aller nærmeste medarbeidere.

"Mørket er slik at jeg virkelig ikke kan se - verken med min sjel eller med fornuften - Guds rom i min sjel er tomt - det er ingen Gud i meg - Noen ganger hører jeg kun mitt eget hjerte rope `Min Gud' og intet annet - jeg kn ikke forklare torturen og smerten -"

Både internasjonale og norske medier slo straks opp disse "sjokkerende" avsløringene om at Mor Teresa hadde "mistet Gud". Var Mor Teresas fromhet en bløff? Var tjenesten for de fattigste av de fattige et spill for galleriet? Reaksjonene fra kirkelig hold var diamentralt motsatte - avsløringene kan veldig gjerne føre til at hun vil bli regnet som en av Kirkens største mystikere.

Tekstene er redigert og kommentert av p. Brian Kolodiejchuk MC, som er postulator i Mor Teresas helligkåringsprosess og medlem av Missionaries of Charity Fathers. Boken koster kr. 298,- og kan blant annet kjøpes i / bestilles fra St. Olav bokhandel.