mandag 13. oktober 2008

Mange konvertitter på bloggen

Forrige ukes QUIZZ viste at vi har høy andel av lesere som har konvertert
til Den katolske kirke. Av totalt 53 stk. som hadde svart, har vi 54 % konvertitter og 12 % som er i ferd med å konvertere eller tenker på det. Resten, 32 %, er født som katolikk.

Født katolikk - 17 stk. (32%)
Konvertert - 29 stk. (54%)
Døpt som voksen i DKK - 0
I ferd med å konvertere / katekumen – 3 stk. (5%)
Tenker på det..... 4 stk. (7%)
Trives som skap-katolikk - 0
Katolikk??! Huff, ikke snakk! - 0
Hva er en katolikk?? - 0

Derfor spør vi videre i denne ukes quizz: Hvilken messe går du helst på?
Du finner quizz’en i høyre spalte på bloggen.
.