torsdag 9. oktober 2008

Kunngjøring:

9.30-messen kommende søndag (12.10) som vanligvis er på latin, 
er denne søndagen på norsk
.