mandag 20. oktober 2008

Høymessa ruler...

Forrige ukes avstemning viser at flertallet av bloggens lesere foretrekker høymessen kl. 11 (61 %), men latin-messen som en god nummer to (28%), fulgt av 19.30-messen og engelskmessen kl. 18. En grov statistisk løgn fremkommer også: Nemlig at ingen går på de tre polske messene. Merkelig, så fullt som det er utenfor kirken på den tiden!
Vi har også besøk av noen som går i andre katolske menigheter
og en som ikke går i kirken. (tips til deg: ser ut til å være god plass på polsk, vietnamesisk og kroatisk messe....)

Polsk 08.00 - 0 (0%)
Latin 09.30 - 6 (28%)
Engelsk 09.30 - 1 (4%)
Norsk 11.00 - 13 (61%)
Kroatisk 10.45 - 0 (0%)
Spansk 12.30 - 1 (4%)
Barnemesse 13.00 - 1 (4%)
Filippinsk 13.00 - 1 (4%)
Vietnamesisk 13.00 - 0 (0%)
Polsk 14.30 - 0 (0%)
Polsk 16.00 - 0 (0%)
Engelsk 18.00 - 3 (14%)
Norsk 19.30 - 4 (19%)

En annen katolsk kirke - 4 stk (19%)
Annet trossamfunn - 0 stk (0%)
Går ikke i kirken - 1 stk (4%)