fredag 10. oktober 2008

Gravridder på Unge Voksne

p. Arne Kirsebom er gravridder.
Hva vil det si? Og hvorfor er han det?
Hva gjør en gravridder?
Kom og hør ham fortelle på Unge Voksne
onsdag 15. oktober kl. 19 
i ungdomslokalet.