mandag 20. oktober 2008

FRED - FRIHET - FORSONING


FN-dagen - fredag 24. oktober

kl. 18-21  Fredskonsert i Stovner kirke
Musikere, artister, sanggrupper og kor fra etniske menigheter. 
Salg av mat. 

kl. 21-22  Fakkeltog for fred
fra Stovner kirke til Fossum kirke

kl. 22-23  Fredsgudstjeneste
Økumenisk gudstjeneste i Fossum kirke

kl. 23-01  Forbønn for fred
Bønnevake for fred i verden i Fossum kirke

Arrangert av: 
Menighetene i Stovner bydel (Høybråten / Fossum / Stovner)
Etniske menigheter og artister i Oslo og omegn
KIA - Kristent interkulturelt arbeid