mandag 6. oktober 2008

Bli med i felleskirkelig fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne i Kina!


Tid: onsdag 5. november 2008 kl 17.00
Oppmøte: utenfor Utenriksdepartementet, 7. juni-plassen

Program: Opplesning av et opprop som UD ved statssekretær Raymond Johansen tar imot. Toget går til Stortinget der det blir bønn, og videre til Centralkirken i St.Olavs gate 28 der vi samles til fellesskap og mer informasjon.

Ta med deg noen og møt opp ! - Vis solidaritet med forfulgte kristne i Kina!

Derfor går vi i fakkeltog:
I Kina vokser kirkene, men mange menigheter blir forfulgt. Politiet slår hardt ned på menigheter som ikke vil la seg registrere, og mange pastorer og ledere er fengslet. De ”godkjente” kirkene kontrolleres av myndighetene. Dette er klare brudd på religionsfriheten, og vi protesterer på den behandlingen kristne får i Kina. Vi vil sterkt oppfordre norske myndigheter til å ta opp de kristnes situasjon med kinesiske myndigheter, og arbeide for full trosfrihet for alle religioner.

Fakkeltogkomiteen
Bak Fakkeltoget står en tverrkirkelig komité fra følgende menigheter og organisasjoner: Norsk Misjon i Øst / 
Åpne Dører / 
Asia Link
 / Det norske Baptistsamfunn
 / Oslo Katolske Bispedømme
 / Oslo Vineyard Kristne Fellesskap