fredag 15. august 2014

Besøkstjeneste


Kjenner du noen
som trenger besøk?

Har du lyst til å gå på besøk?

Har du lyst på besøk?

Kontakt Isabel Hillestad - telefon: 22 98 21 76