tirsdag 23. september 2008

St. Dominikus katolsk forum

Ondag 22. oktober kl. 19.30
Elias Blix, Kirkeskald presentert i sang og tale.
v/f. Arnfinn Haram

Onsdag 12. november kl. 19.30 AVLYST!
Hvor kommer de fra og hva gjør de her?
Åpne grenser og Norges rikdom får mennesker til å strømme hit for å finne det daglige brød for seg og sine. Hvem er de, og hvordan kan vi ta imot dem på nyttig vis?   

Onsdag 26. november kl. 19.30
Landets lov og kirkens lov
Dom i en personalsak i Oslo Katolske Bispedømme har aktualisert et problemkompleks: Norges lover og Kirkens lover er ikke de samme. Må det føre til konflikt?
v/f. Arnfinn Haram

Onsdag 3. desember kl. 19.30
Fra Angelo i San Marco-klosteret - den kristne kunstners verk og forutsetninger.
v/f. Eilert Dahl

Fri adgang, ingen påmelding.
Sted: St. Dominikus kloster, Neuberggt. 15, 0367 OSLO.