torsdag 25. september 2008

Refleksjonshelg

KALT TIL Å FORKYNNE
- refleksjonshelg for unge kvinner og menn om kall i Kirken

Innlegg ved bla. sr. Anne Bente Hadland OP og sr. Katarina Pajchel OP

TID: Fredag 24. - søndag 26. oktober
STED: Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgt 9, 0367 Oslo
INFORMASJON OG PÅMELDING: Innen 10. oktober til ane.roer@katolsk.no