søndag 28. september 2008

Caritas-søndag

I dag feirer vi Caritas-søndag i alle menigheter i hele Norge! Dette er en ypperlig anledning til å vise din solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med Kirken og Caritas kan hver og en av oss være med på å gjøre verden til en bedre plass for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas!

Gud skapte jorden og dens goder for alle mennesker og folk. I rettferdighet og nestekjærlighet skal jordens skatter deles av alle. Solidaritet er ikke en vag følelse av medlidenhet eller en svak ubehagsfølelse fordi så mange andre mennesker lider. Det er tvert om urokkelig og iherdig innsats der en selv forplikter seg til det felles gode for alle og enhver, der vi alle er ansvarlige for alle. Når vi bekjemper fattigdom og gjør opprør mot vår tids urettferdige vilkår fremmer vi ikke bare menneskelig velferd, men også menneskets åndelige og moralske utvikling. Hele menneskeheten tjener på dette. For fred er ikke bare fraværet av krig, basert på en usikker maktbalanse. Fred er det daglige arbeidet for etableringen av den verden Gud ønsker, der rettferdighet råder blant menneskene.

I Norge mottar Kirken nå mange mennesker som er fremmede, de er arbeidsinnvandrere og flyktninger. Vi har som Kirke et ansvar – å ta dem godt imot.

I dag går alle kollekter i Norge til inntekt for Caritas' arbeid ute og hjemme. Takk for at du bidrar! 

Har du ikke mulighet til å bidra til kollekten den søndagen, kan du sende ditt bidrag til Caritas Norges gavekonto, 8200.01.93433, eller gi en gave online her.

logo