torsdag 1. februar 2018

Søstre fra Tautra kommer til St. Olav

SØSTRE FRA TAUTRA MARIAKLOSTER KOMMER 3.-4.FEBRUAR

Tautra Mariakloster utgjør et spennende unntak i en tid da klostre verden over opplever nedgang i antall medlemmer. I løpet av de siste fem årene er nonnene på Tautra blitt dobbelt så mange! Nonnene er nå 14 fra 8 forskjellige land: USA, Norge, Nederland, England, Belgia, Polen, Frankrike og Vietnam.

De planlegger en ny fløy med 8 rom. Fire av de nye rommene vil utgjøre sykeavdeling for deres eldre søstre. Som Cisterciensernonner som lever et kontemplativt liv, gjør de alt de kan for at alle kan bo på klosteret inntil de dør. Derfor bygges de nye sykerommene etter hospitalstandard.
Totalbudsjettet for nybygget er 25 millioner kroner. Nonnene har allerede 20% av det som trengs, og håper å kunne begynne å bygge når de har 50%.

Biskop Bernt støtter prosjektet, og oppfordrer til generøse gaver. Konvolutter med opplysninger om hvordan du kan bidra legges på kirkebenkene før messen. IKKE send kontanter i posten! Konvolutten kan legges i kollekten denne søndagen, eller neste søndag hvis du vil ta den med hjem og be om hvordan du kan støtte nonnene på Tautra.