søndag 25. februar 2018

RETRETT PALMESØNDAG I ST. HALLVARD KIRKE

Retrett på Palmesøndag med søster Anne-Lise Strøm OP.

«Påskens mysterium – Jesu lidelsesvei mot oppstandelse for oss og med oss!»
Sett av en ettermiddag til stillhet og refleksjon ved inngangen til den store høytiden.
Vel møtt!

Søndag 25. mars kl. 18.00 i St. Hallvard, Enerhauggaten 4.
Arrangøren, Liturgiutvalget, lover litt å bite i!