torsdag 8. februar 2018

KORSVEIANDAKTER I FASTETIDEN

I ST. OLAV KIRKE
ENGELSK onsdager kl. 17.15
NORSK fredager kl. 10:30 og 17.15
VIETNAMESISK fredager kl. 11.30
POLSK fredager kl. 19.00

I ST. JOSEPH KIRKE
ENGELSK tirsdager  kl. 17.15
SPANSK torsdag kl. 18.00
TAGALOG fredager kl. 17.15
KALDEISK fredager kl. 19.15