torsdag 15. februar 2018

FASTEAKSJONEN 2018

To hovedårsaker til sult er konflikt og klimaendringer. Det første er vanskelig for Caritas Norge å stoppe. Effekten av klimaendringer kan vi redusere gjennom Klimasmart landbruk. Sult går ikke over av seg selv. Du kan redde liv.

SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)
Vipps: 12135. Merk innbetalingen Nullsult
Gavekonto: 8200.01.93433