tirsdag 7. desember 2010

pater Arne Marco om "Det gode liv"

Vår sokneprest Arne Marco Kirsebom er med i en bok som slippes idag.
Tre religiøse ledere; en pater, en rabbiner og en imam intervjues i lange dybdeintervjuer om hva som er "det gode liv" ifølge sin religion. Boka er meget lesverdig, sier p. Arne. Den fås kjøpt på nett eller i St.Olav bokhandel.

Pater Arne har også en blogg der prekener og ymist anna legges ut. Med det samme vi er igang må vi også nevne prestens fotoblogg, med vakre naturbilder.


...