fredag 24. september 2010

Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne

Oslo torsdag 21. oktober
Sett av en kveld for de forfulgte:
Oppmøte på Jernbanetorget kl. 17.00


Hva skjer?
• Felles bønn for dem som lider for sin tro. Appeller og musikalske innslag.
• Overrekkelse av opprop til Stortinget der norske myndigheter oppfordres til å arbeide internasjonalt for å sikre kristnes rett til å samles. Retten til trosfrihet og forsamlingsfrihet er definert i FNs menneskerettighetserklæring, og vi oppfordrer norske politikere til å kjempe for at disse menneskerettighetene skal gjelde for kristne i andre land.
• Etter fakkeltoget er det samling i Centralkirken (St.Olavs gt. 28) med bønn, lovsang og mer informasjon om situasjonen for forfulgte kristne.
..