søndag 7. februar 2010

Musikk i fasten


St. Dominikus kirke onsdag 24. febr. kl. 1930.
Organisten Otto Christian Odland spiller verker av Franck og Guilmant.
St. Dominikus Vokalgruppe deltar.
Dessuten felles sang og liturgisk avslutning.
Fri adgang, kollekt.
..