tirsdag 4. juli 2017

Kallsmesse 3. august

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.
Torsdag 3. august  kl. 18.00 feirer vi kallsmesse
i St. Olav domkirke, med bønn for kall generelt til preste- og ordensliv. Velkommen!