lørdag 3. juni 2017

Søndagsskolen tar sommerferie

Søndagsskole– eller ordets liturgi for barna- under høymesse på søndager tar sommerferie! Siste gang er 11. juni og den starter igjen i midten av august.