mandag 1. mai 2017

VI TRENGER LÆRERE!

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE TRENGER LÆRERE! 
Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs i ulike nivå er for arbeidsinnvandrer som ikke har råd til å betale for kurs. Er du pensjonist eller har du litt tid til overs? 
Kunne du tenke deg å avse 2 timer 10 torsdager om våren og om høsten? Vi gir deg alt materialet og veiledning! 
For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no