fredag 19. mai 2017

Førstekommunion og ferming

Lørdag 20. mai 2017
ST. OLAV DOMKIRKE 11.00 og 13.00 Førstekommunion på polsk

Søndag 21. mai 2017
ST. JOSEPH KIRKE 12.30 Førstekommunion på spansk

Torsdag 25. mai 2017 (Kristi Himmelfartsdag)
TREFOLDIGHETSKIRKEN 11.00 Førstekommunion på norsk
ST. OLAV DOMKIRKE 14.00 Førstekommunion på norsk

Lørdag 27. mai 2017
ST. JOSEPH KIRKE 11.00 Førstekommunion på litauisk
ST. OLAV DOMKIRKE 14.00 Fermingsmesse på vietnamesisk

Lørdag 3. juni 2017
TREFOLDIGHETSKIRKEN 11.00 Fermingsmesse på norsk
ST. JOSEPH KIRKE 11.00 Førstekommunion på fransk
ST. OLAV DOMKIRKE 14.00 Fermingsmesse på norsk
ST. JOSEPH KIRKE 18.00 Førstekommunion på italiensk

Søndag 4. juni
ST. OLAV DOMKIRKE 13.00 Førstekommunion på vietnamesisk