lørdag 29. april 2017

Utdeling av 4-årsbibel

Alle døpte barn som er født i 2013, 
og som bor i St. Olav menighet, 
er invitert til å få utdelt en barnebibel. 

Velkommen til familiemessen 
søndag 11. juni kl 13:00 i St. Olav domkirke.

Meld på barnet ditt her