mandag 2. januar 2017

St. Dominikus venneforening

Onsdag 15. mars kl. 19.30 «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad
Mer informasjon
Onsdag 10. mai kl. 19.30«Luther i jubiléets perspektiv» ved kirkehistoriker Jan Schumacher Mer informasjon