torsdag 29. desember 2016

Bønn for kall 20217

KALLSMESSER 2017


Oslo katolske bispedømme
Torsdag 5. januar kl. 18.00
Sted: domkirken

Torsdag 2. februar
Kyndelsmesse, med særskilt bønn for kall
Sted: domkirken

Leg-ordener
Torsdag 2. mars kl. 18.00
Sted: domkirken

Søstrene av Det Hellige Kors (Nhatrang)
Torsdag 6. april kl. 18.00
Sted: domkirken

St. Josephsøstrene
Torsdag 4. mai kl. 18.00
Sted: St. Josephsøstrene,
Glads vei 23, Grefsen

Oslo katolske bispedømme
Torsdag 1. juni kl. 18.00
Sted: domkirken

Oslo katolske bispedømme
Torsdag 6. juli kl. 18.00
Sted: domkirken

Oslo katolske bispedømme
Torsdag 3. august kl. 18.00
Sted: domkirken

Maristene
Torsdag 7. september kl. 18.00
Sted: domkirken

Dominikanerne
Torsdag 5. oktober
Sted: Lunden kloster

Carolus Borromeussøstrene
Fredag 3. november kl. 18.00
Torsdag 2. november er alle sjelers dag.
Kallsmesse er derfor flyttet til fredag 3. november
Sted: St. Mikael kirke i Moss

Elisabethsøstrene og Oblatfedrene
Torsdag 7. desember kl. 18.00
Sted: domkirken