tirsdag 1. november 2016

Konstantinopeluniversitetet

Konstantinopel Universitetet har fått støtte fra Fritt Ord og vi vil høsten 2016 og våren 2017 arrangere forelesninger og debattmøter på Nasjonalbiblioteket. Det er med stor glede at vi presenterer og inviterer til høstens to arrangementer. Arrangementene er åpne for alle.

10. november 2016: Foredragskveld om kunnskap og makt Konstantinopel år 1204: En kunnskapstragedie 
Det er en stor glede for oss å kunne invitere til KUs første arrangement siden 2013. Kvelden er satt av til to foredrag som tar utgangspunkt i ødeleggelsene av Konstantinopel i år 1204, da byen ble plyndret og brent av korsfarerne og store mengder kunnskap i byens mange universiteter og bibliotek gikk tapt. • Forfatter og idéhistoriker Thorvald Steen: Konstantinopel år 1204 – et tapt kunnskapssenter. • Professor emeritus i klassisk arkeologi (Universitetet i Oslo) Rasmus Brandt: ‘Trå ikke på mine sirkler’ – om kunnskapsvold, – oppbevaring og -formidling i antikken og middelalderen.
Nasjonalbiblioteket kl. 18.00 – 20.00
Arrangementet er åpent for alle. Inngang 50,-

3. desember 2016: Debattmøte om fortiden som våpen i borgerkrigens Syria Palmyra: Et kulturelt og politisk ikon? 
Konstantinopeluniversitetet retter søkelyset mot kulturminners rolle i krig og krise med fokus på det krigsrammede Palmyra. Debattmøtet innledes av tre innlegg av eksperter på sine felt: • Professor i antikkens historie Christian Meyer (Universitetet i Bergen): Palmyra – en case studie i kulturminnebevaring og vold. • Sosialantropolog (Norsk Folkemuseum) og grunnlegger av den norske Blue Shield-komitéen Leif Pareli: Internasjonal kulturminnebevaring i krig og kriser. • Ph.D. stipendiat Mathilde Becker Aarseth (Universitetet i Oslo): ISIS - ideologi og politikk. Innleggene etterfølges av en ordstyrt debatt ledet av Rasmus Brandt, professor emeritus i klassisk arkeologi ved Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket kl. 12.00 – 16.00
Arrangementet er åpent for alle. Inngang 100,- (50,- for studenter)

For spørsmål om arrangementene, kontakt Lene Os Johannessen på lene@konstantinopel.no
Link: http://konstantinopel.no/arrangementer/