tirsdag 29. november 2016

Festival of Lessons and Carols

FESTIVAL OF NINE LESSONS & CAROLS 
i St. Olav domkirke
Tirsdag 22. desember, kl. 20.00

Festival of Lessons & Carols er en gudstjeneste 
hentet fra den anglikanske kirke. 
Gudstjenesten preges av lesninger 
fra de profetiske tekstene i Det gamle testamentet 
og fra evangeliene om Kristi komme. 
Lesningene bindes sammen av såkalte "Christmas Carols". 
St. Olav Domkor 
synger under ledelse av Domkantor Vegar Sandholt. 
Domorganist Otto Christian Odland 
medvirker på orgelkrakken.