onsdag 24. august 2016

Troskurs for ungdom 16-20 år

Dette er et tilbud om trosfordypning for unge voksne 
som ønsker å få mer utfyllende kunnskap om 
Kirkens liturgi og lære, samfunnsspørsmål, 
andaktsformer, fordypning i spiritualitet og mye mer. 

Ingen kursavgift. Undervisningsansvarlig: p. Phu Nguyen 
Påmelding til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no