onsdag 31. august 2016

Messer med bønn for kall

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. Det holdes en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe

Messer med bønn for kall høsten 2016 i St. Olav kirke kl. 18:00 (med påfølgende kaffe og presentasjon)

  • 1. september: Søstrene av det hellige kors (Quy Nhon) 
  • 6. oktober: Dominikanerne og dominikanerinnene (Merk: i St. Dominikus kirke, Majorstuen OBS! kl. 18.30) 
  • 3. november: St. Elisabethsøstrene  
  • 1. desember: Oblatpatrene