søndag 14. august 2016

KATOLSK TRO OG LIV

«KATOLSK TRO OG LIV» 
- innføringskurs i troslæren 
hver mandag kl. 19.30 fra 5. september, 
i foredragssalen, Sankt Dominikus. 
Ved sr. Mette Andrésen, f. Ellert Dahl, f. Arne Fjeld, m. fl.
Fri adgang, ingen påmelding.

PROGRAM