mandag 29. august 2016

KATECHEZA W JĘZYKU POLSKIM W PARAFII ŚW.OLAFA 2016/2017

Zapraszamy wszystkie dzieci na naukę religii w j. polskim. Nauczanie religii będzie prowadzone
w budynku katolickiej szkoły św. Sunnivy w Oslo, obok katedry św. Olafa.
Gromadzimy się już 3 września przed placem szkoły św. Sunniwy. Program zwyczajny katechezy.

godz. 09.45 -10.00 - zbiórka i przejście do klas
godz. 10.00 -10.45 -1 godzina lekcyjna
godz. 11.00 -12.00 - Msza św. dla dzieci i młodzieży w kościele św. Olafa
godz. 12.00 -12.15 - przerwa na drugie śniadanie
godz. 12.15 -13.00 -2 godzina lekcyjna i zakończenie katechezy

Spotkania katechetyczne odbywają się w soboty, raz w miesiącu, w wyjątkiem września (To spotkanie obejmuje wszystkie grupy, także dzieci przygotowujące się bezpośrednio do Sakramentu Pokuty i Pierwszej Komunii, a także ewentualnie Młodzież przygotowującą się bezpośrednio
do Sakramentu Bierzmowania) .

Uwaga! Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa 2 lata. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata. O przyjęciu do klasy komunijnej jak i bierzmowanych decyduje wcześniejszy udział w katechezie w klasach młodszych, a nie wiek dziecka (młodzieży)! Dzieci, które kontynuowały naukę w Polsce, muszą przedstawić zaświadczenie o katechizacji. Uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych jest bardzo ważne. Msza św. dla dzieci w ustalona niedzielę miesiąca
(zaproszone są szczególnie dzieci przygotowujące się do I SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ). Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania również będą mieli wyznaczoną specjalną Mszę raz
w miesiącu w ramach porządku niedzielnego.
Bierzmowanie odbedzie się w niedzielę 30 kwietnia 2017 o godz. 16.00 w kościele sw. Olafa. Spowiedź, nabożeństwo dla bierzmowańcow, rodziców i swiadków oraz próba w sobotę, 29 kwietnia o godz. 11.00 w kościele sw. Józefa (obok szkoły św. Sunnivy) - obecność obowizkowa.
Wszelkie pytania dotyczace Bierzmowania proszę kierować do ks. Dawida Banasia 47978577.

Daty spotkań: Rok 2016
3 oraz 24 wrzesień
8 padziernik
12 listopad
10 Grudzień

Daty spotkań: Rok 2017
14 styczeń
11 luty,
11 marzec
22 kwiecień
13 maj
3 czerwiec – rozdanie świadectw