torsdag 27. august 2015

Stilling ledig på St. Sunniva skole

St. Sunniva skole: 

Ledig fast stilling som økonomileder

Logo St Sunniva skoleSt. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole med 544 elever fordelt på 1.-10. trinn, egen skolefritidsordning og ca. 80 ansatte. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår nettside stsunniva.no  - les mer