lørdag 1. august 2015

Norskkurs høsten 2015

Caritas utvider sitt tilbud om norskkurs ved Caritas Infosenter i Oslo sentrum og ved St. Johannes i Groruddalen.

Infosenteret ved Caritas har siden oppstart i 2011 tilbudt norskundervisning i varierende former ved siden av kjernefunksjonen som informasjonssenter for arbeidsinnvandrere.
Første uken i september er det oppstart for Caritas’ nye og utvidede kurstilbud for innvandrere som ønsker å lære seg norsk. Det vil bestå av et tredelt kurstilbud, som har som mål å være i samsvar med de besøkendes behov, med tanke på både nivå og utgangspunkt:
Det nåværende lavterskel drop-in tilbudet opprettholdes, samtidig som det blir oppstart for A2-B1 nivå kurs(viderekomne) med tydelig fagplan og progresjonsmål. I tillegg starter vi opp et Arbeidsnorsk kurs som i større grad kobles opp mot aktuelle bransjer og arbeidshverdag.
  A2-B1kurs: 40 timers kurs over 10 uker som har som mål å forberede deltakerne for de offisielle norskprøvene. Inkluderer også nivåtest for tydeliggjøring av nivå og progresjon.
  Arbeidsnorsk: 10 timers kurs over 7 uker som har som mål å styrke både muntlig- og skriftlig egenskaper knyttet direkte til aktuelle bransjer og arbeidsliv. Inkluderer også grunnleggende undervisning i HMS og norsk arbeidsmiljølov.
Caritas Infosenter i Oslo sentrum vil tilby alle kursene på kveldstid, samtidig som St. Johannes i Groruddalen vil tilby A2-B1nivå kurs på dagtid.
Påmelding og mer informasjon se: www.caritas.no