torsdag 14. august 2014

Bønn for kall 4. september: Maristene

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.
I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00.
 
 
Torsdag 4. september er det maristene som inviterer.
Messen feires av biskop Eidsvig, etterfulgt av utvidet kirkekaffe i anledning to jubileum: P. Erik Ruuds 25-års prestejubileum og p. Andreas Rupprechts 25-års ordensjubileum.
Hjertelig velkommen!