fredag 25. april 2014

Bønn for kall 1. mai: Søstrene av det Hellige Kors

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.
I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00.

Torsdag den 1. mai er det Søstrene av det Hellige Kors som inviterer.

Hjertelig velkommen!