fredag 28. februar 2014

Klar for fastetid?

Kjære menighet!
Igjen begynner vi vår vandring gjennom fastetiden slik at vi på en verdig måte kan feire
Herrens påske. Fastetiden er en nådens tid, og jeg vil oppmuntre dere alle til å benytte
denne tiden godt. Hvis bønn, offer og bårmhjertighetshåndlinger får prege hverdagen vår
mer enn vanlig disse 40 dagene, vil vi rydde mer plass til Gud i livene våre, og gjennom oss
vil Guds nåde også få prege våre omgivelser i større grad. Hver fredag vil vi sammen gå
korsveien i kirken kl. 17.15. Også det er en fin måte hvor vi trekkes inn i Kristi frelsende
kjærlighetshandling.

Onsdag 12. mars inviterer vi til en ”fastekveld” etter kveldsmessen. I tillegg til et enkelt
måltid vil p. Erik Ruud gi oss en input for fåstetiden. Lørdag 5. april har vi også et
fastearrangement mellom kveldsmessene på norsk og polsk hvor det vil være
sakramentstilbedelse, lovsang, og mulighet for skriftemål.

Kirken vil også at vi oppsøker forsoningens sakrament i denne nådens tid. Vi minner om
at skriftestolen er betjent hver dag hele uken fra kl. 17.15 til kl. 17.45. Andre
skriftemålstider vil bli annonsert, og det er også mulig å ta direkte kontakt med en av
prestene.