onsdag 22. januar 2014

Ordenslivets dag

nullVelkommen til feiring av ordenslivets dag 2. februar
Søndag 2. februar, festen for Herrens fremstilling i tempelet, feirer Kirken festen for det gudviede liv, populært kalt "ordenslivets dag". 

Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider. De siste årene har denne dagen også blitt feiret i Norge.

I denne anledning inviterer Oslo katolske bispedømme, i samarbeid med Søsterrådet, til festmesse i St. Olav domkirke klokken 11. Medlemmer fra de ulike ordenssamfunn i bispedømmet deltar, og messeintensjonen er for ordenskall.

Etter messen er alle invitert til utvidet kirkekaffe i Mariagården i regi av Søsterrådet.

Velkommen!